CEMECTBO COBK, Noctuidae                         

Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
. ., -, . , 22 2001. . .


: . .
.,
15 2010.

: . .
.,
,
20 2011.synonyms: (from http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/)
Phalaena exsoleta Linnaeus, 1758


2003-2013