CEMECTBO COBK, Noctuidae                         

Shargacucullia lychnitis (Rambur, 1833)


: ..
.. -, , 18.08.2006.synonyms: (from http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/)
Cucullia lychnitis Rambur, 1833 * rosamaria Kostrowicki, 1956 * symaea Koutsaftikis, 1974


2003-2013